About VSF

VIETNAM STRATEGIC FORUM

Vietnam Strategic Forum (VSF) là dự án học thuật độc lập, phi lợi nhuận và phi chính trị được nhóm các nhà nghiên cứu trẻ có nền tảng về quan hệ quốc tế xây dựng. Định vị Việt Nam là trung tâm của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AĐD-TBD), VSF cung cấp cho độc giả những phân tích, đánh giá, và bình luận chuyên sâu về quan hệ ngoại giao, chính trị đối nội của Việt Nam, và các chuyển động quan hệ quốc tế trong khu vực AĐD-TBD.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của VSF là mang đến cho độc giả những góc nhìn đa chiều, khách quan, và cập nhật, cũng như từng bước tạo dựng một diễn đàn học thuật giúp thúc đẩy việc học tập, trao đổi, và nghiên cứu quan hệ quốc tế ở Việt Nam. Các bài viết được chọn đăng trên diễn đàn nhằm làm nổi bật những giá trị mà VSF theo đuổi: “TỰ DO về học thuật, CỞI MỞ về quan điểm, và TRUNG LẬP về chính trị”.


Các đóng góp thể hiện quan điểm của riêng các tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của VSF.


TẦM NHÌN

VSF đặt mục tiêu trở thành một trong những nền tảng học thuật hàng đầu và tin cậy của Việt Nam, với các nghiên cứu chuyên sâu về quan hệ quốc tế của Việt Nam và khu vực AĐD-TBD. Về lâu dài, chúng tôi mong VSF sẽ cung cấp nguồn tư liệu quý báu, đồng thời là động lực thúc đẩy môi trường học thuật trong nước thêm phần cởi mở, đa dạng, và dung nạp.


CHƯƠNG TRÌNH

VSF tập trung vào:

  • Các bài phân tích, bình luận hằng tuần;
  • Số đặc biệt hằng tháng;
  • Các bài viết chuyên sâu từ các học giả và nhà nghiên cứu về Việt Nam.

LIÊN HỆ

Độc giả vui lòng gửi bài viết và trao đổi về địa chỉ:

vnstrategic@gmail.com