Văn hoá - Xã hội

Thái Lan sắp công nhận hôn nhân đồng giới, liệu Việt Nam có tiếp bước?
28/06/2024

Thái Lan đang tiến gần tới việc trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á công nhận hôn nhân đồng giới, đánh dấu chiến thắng cho cộng đồng LGBT ở quốc gia này và tiếp thêm hy vọng cho phong trào về quyền LGBT ở khu vực, bao gồm cả Việt Nam.