Biển Đông

Với Squad, Mỹ, Australia và Nhật Bản sẽ hỗ trợ Philippines đến đâu?

Squad ưu tiên thúc đẩy hợp tác an ninh và hỗ trợ Manila trước áp lực ngày càng tăng từ Trung Quốc, nhưng vẫn có giới hạn cho các nỗ lực chung ở Biển Đông.