Trương Tuấn Kiệt

AUKUS cân nhắc mời Nhật Bản tham gia: Liệu có thành công?

Trước sự “im lặng” của Nhật Bản trong việc gia nhập AUKUS, tổ chức cần nỗ lực nhiều hơn để củng cố sự gắn kết về an ninh và qua đó tăng cường năng lực răn đe Trung Quốc.