Thanh Trí

“Giải phẫu” thuyết âm mưu và chủ nghĩa dân túy – Chính trị của thông tin sai lệch
04/05/2024

“Phe cánh hữu đang chia sẻ những bức ảnh người Hồi giáo tụ tập và vi phạm các quy tắc tại các nhà thờ Hồi giáo, trên thực tế, chúng đã đóng cửa và không hoạt động… họ đã tung tin đồn trực tuyến về việc cộng đồng BAME [da đen, châu Á và dân tộc thiểu số] là những người lây lan virus, vì vậy [mọi người] không nên tương tác với họ”