Phan Văn Tìm

Phong trào LGBTQ dưới thời Lại Thanh Đức: Từ diễn ngôn đến hành động

Di sản của bà Thái Anh Văn là bàn đạp quan trọng, mang lại nhiều thuận lợi để ông Lại kế thừa và thúc đẩy quyền LGBTQ tại Đài Loan.