Huỳnh Tâm Sáng

Thỏa thuận quốc phòng Philippines - Nhật Bản: thông điệp “răn đe” đối với Trung Quốc

Thỏa thuận Tiếp cận Lẫn nhau phản ánh quan hệ quốc phòng gắn kết giữa Manila và Tokyo đồng thời là động thái “răn đe” trực tiếp đối với tham vọng của Bắc Kinh.