Phan Nhật Bình

Kênh đào Funan Techo quan trọng ra sao với Campuchia và Việt Nam?

Cả Campuchia và Việt Nam đều có lý lẽ chính đáng cho các quan điểm gần đây về dự án kênh đào Funan Techo. Các bên cần đặt mình vào vị trí của nhau để đối thoại và hướng đến lợi ích chung.